WAKACJE Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM I ANGIELSKIM!


Zapraszamy na krótkie 20, 30 lub 40 godzinne intensywne kursy językowe.
Terminy i częstotliwość do ustalenia na zebraniach organizacyjnych.

Cena tylko 10 zł za godzinę lekcyjną.

Zgłoszenia przez internet (biuro@germanitas.pl
lub facebook) albo telefonicznie (607222522)


ZAPRASZAMYLekcje przez Skype!

Dla osób, które z różnych względów, nie mają czasu, by regularnie uczęszczać na tradycyjne zajęcia,
Germanitas proponuje zdalną metodę naukijęzyka z użyciem komunikatora Skype.

Wystarczy posiadać:

- komputer z dostępem do Internetu,
- słuchawki z mikrofonem
- a dla osób, które lubią kontakt wzrokowy, również kamerę internetową.

Więcej informacji ...


Aktualny numer konta:
67 2130 0004 2001 0626 3552 0001 Volkswagen Bank Polska S.A.