Hiszpański

W Germanitasie kursy języka hiszpańskiego odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu (rocznie odpowiednio 60 i 120 godzin) i prowadzone są przez rodowitego Kubańczyka, zresztą świetnie mówiącego po polsku. Punkt ciężkości zajęć stanowi komunikacja w sytuacjach codziennych, rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu czytanego. Nie brakuje ćwiczeń gramatycznych i prac pisemnych.
Każdy rok nauki w Germanitasie kończy się testami, dającymi możliwość sprawdzenia swoich aktualnych umiejętności.
Germanitas przygotowuje do egzaminów państwowych z języka hiszpańskiego DELE organizowanych przez Instytut Cervantesa w Warszawie. Egzaminy te odbywają się 2 razy w roku.

Egzamin stopnia podstawowego to DELE inicial.
Przed przystąpieniem do tego egzaminu zaleca się min. 120 godzin nauki.

Następny etap to DELE básico, po kolejnych 120 godzinach nauki; i wreszcie DELE superior (po ok. 360 godzinach nauki).

Aby przystąpić do egzaminu wyższego stopnia nie jest wymagane posiadanie dyplomu niższego stopnia.