Język Niemiecki W Budownictwie


Nawiazali¶my współpracę z firm± THOR Industriemontagen GmbH & Co. KG, która oferuje pracę na niemieck± umowę dla hydraulikow, monterów wentylacji i klimatyzacji i spawaczy TIG- monterów rurociagów. Naszej szkole zlecono przygotowanie i przeprowadzenie intensywnych branżowych kursów języka niemieckiego. Po ukończemiu kursu pracodawca gwarantuje stała pracę na niemieck± umowę.