Język Niemiecki dla Personelu Medycznego


60-godzinny kurs ogólnego języka niemieckiego z elementami języka medycznego. Oferta adresowana głównie do personelu medycznego, a zwłaszcza do osób, które noszą się z zamiarem wyjazdu do jednego z państw Unii Europejskiej i podjęcia tam pracy w szpitalnictwie, służbie zdrowia, opiece paliatywnej, ośrodkach opieki nad osobami w podeszłym wieku, osobami niepełnosprawnymi itp.