Niemiecki

Język niemiecki jest w szkole Germanitas językiem wiodącym i istnieje u nas możliwość zapisania się praktycznie na każdy poziom zaawansowania. Decyzję przystąpienia do poszczególnych grup ułatwi rozwiązanie testu i rozmowa kwalifikacyjna z lektorem.

Decyzję o przystąpieniu do poszczególnych grup ułatwia rozmowa kwalifikacyjna z lektorem i rozwiązanie testu.

Pierwsze 3 lata nauki nazywamy poziomem podstawowym, tzw. Grundstufe i w zależności od roku nauki grupy te nazywają się G1, G2, G3, przy czym każdy rok nauki dzielimy jeszcze na semestry określane jako A i B. Dzięki temu możemy znaleźć dla nowych uczniów grupę optymalną dla ich poziomu.

Kolejny rok jest przygotowaniem do egzaminu państwowego Zertifikat Deutsch tzw. ZD.

Następne 2-3 lata nauki przygotowują do egzaminu państwowego II stopnia Zentrale Mittelstufenprüfung tzw. ZMP. Zdarza się często, że uczestnicy kursu już w trakcie rozmowy wstępnej zostają zakwalifikowani na poziom wyższy niż ZD i przygotowują się bezpośrednio do egzaminu ZMP. Poziom językowy osób, które zdają ten egzamin odpowiada w przybliżeniu umiejętnościom studentów pierwszych lat filologii germańskiej. Dla najwytrwalszych proponujemy następne 2-3 lata przygotowania do egzaminu Kleines Deutsches Sprachdiplom tzw. KDS. Można po drodze zdać egzamin Zentrale Oberstufenprüfung tzw. ZOP, co może przydać się zwłaszcza osobom, planującym studia w Niemczech, gdyż zwalnia on cudzoziemców z egzaminu językowego, dopuszczającego do studiów.

Podane lata nauki są orientacyjną „ramówką”, według której rozłożony jest materiał dydaktyczny. Wiadomo jednak, że zdolności językowe oraz sumienność w przygotowaniu się do zajęć są sprawą indywidualną, tak że okres przygotowania się do egzaminów może być dla poszczególnych osób różny. Dlatego każdy semestr w grupach na wyższych poziomach kończy się testami egzaminów próbnych, dającymi możliwość sprawdzenia swoich aktualnych umiejętności.

 

Sprawności, potrzebne do zdania egzaminów państwowych, są zresztą systematycznie wdrażane już od początku nauki, na wszystkich poziomach zaawansowania. Są to: komunikacja w sytuacjach codziennych, rozumienie ze słuchu, rozumienie oryginalnych tekstów niemieckich (różne techniki czytania), pisanie oraz struktury gramatyczne.

W Germanitasie prowadzimy oddzielne kursy dla dzieci, których program i metody nauczania dostosowane są do rozwoju psychofizycznego dziecka ze szkoły podstawowej.

Obok w.w. kursów prowadzimy także specjalistyczny kurs języka biznesu tzw. Wirtschaftsdeutsch, przygotowujący do egzaminu Zertifikat Deutsch für den Beruf i specjalistyczne kursy dla firm.