Włoski

Kursy języka włoskiego, zarówno te dla początkujących jak i te dla osób o wyższym stopniu zaawansowania, prowadzone są metodami aktywnymi ze szczególnym naciskiem na komunikację w sytuacjach autentycznych, z życia wziętych. Słuchacze tychże kursów otrzymują solidne przygotowanie językowe dające im dużą swobodę w kontaktach z osobami posługującymi się językiem włoskim, a także umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, wyrażania opinii, reagowania w określonych sytuacjach.
Ponadto lektorzy kładą duży nacisk również na rozumienie języka mówionego proponując najnowsze techniki i metody pracy w dziedzinie rozumienia ze słuchu. Zajęcia w pełni przygotowują osoby zainteresowane do egzaminów CILS (certificato d’italiano lingua staniera) organizowanych przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii we Włoszech.
W Polsce istnieje możliwość zdania tych egzaminów (4 stopnie zaawansowania) w Krakowie lub Warszawie i kilku słuchaczy kursów w Germanitasie podjęło z powodzeniem to wyzwanie. Warto nadmienić, że zdany 4 stopień egzaminu uprawnia do przyjęcia na uczelnie włoskie bez egzaminu wstępnego, a kandydat ma sam prawo wyboru poziomu egzaminu, który chce zdawać bez konieczności przechodzenia przez wszystkie etapy.
Dodać należy także, że oprócz solidnej pracy zajęcia są dużą przyjemnością ze względu na miłą i sympatyczną atmosferę, dużą różnorodność ćwiczeń motywujących do nauki przeplatanych dozą humoru i uśmiechu.