Angielski

Język angielski jest drugim pod względem popularności językiem nauczanym w szkole językowej Germanitas. Chętni mają możliwość do zapisania się praktycznie na każdy poziom zaawansowania oraz na kursy języka fachowego, kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych jak również do egzaminów międzynarodowych honorowanych przez Polskę.
Decyzję o przystąpieniu do poszczególnych grup ułatwia rozmowa kwalifikacyjna z lektorem i rozwiązanie testu.
Grupy językowe dobierane są pod względem zaawansowania, potrzeb i wieku zainteresowanych.

Na wszystkich poziomach zaawansowania systematycznie wdrażane są sprawności językowe potrzebne do zdania egzaminów Cambridge organizowanych przez British Council.

Egzaminy z języka ogólnego:

  • CAMBRIDGE KEY ENGLISH TEST (KET) – po kursie na poziomie podstawowym
  • CAMBRIDGE PRELIMINARY TEST (PET) – po kursie na poziomie średniozaawansowanym niższym
  • CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) – po kursie na poziomie średniozaawansowanym wyższym
  • CAMBRIDGE CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CEA) – po kursie na poziomie zaawansowanym
  • CAMBRIDGE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) – po kursie na poziomie biegłości językowej

Co dają egzaminy Cambridge:

FCE i wyższe egzaminy zaliczają studentom szeregu uczelni wyższych lektoraty z języka angielskiego, zwalniają z matury ustnej. FCE tymczasowo pozwala na uczenie angielskiego w szkołach podstawowych pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji językowych i metodycznych.
CAE pozwala na uczenie języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich, zwalnia również z matury pisemnej z języka angielskiego.

Germanitas organizuje również specjalistyczne kursy języka biznesu dla osób indywidualnych jak i dla firm. Kursy te przygotowują do zdania egzaminów z języka biznesu CAMBRIDGE BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES.

Naszym oczkiem w głowie są doroczne kursy dla maturzystów. Kursy te mają na celu przygotowanie licealistów do matury pisemnej i ustnej.

W Germanitasie prowadzimy oddzielne kursy dla dzieci, których program i metody nauczania dostosowane są do rozwoju psychofizycznego dziecka.

Każdy semestr w Germanitasie kończy się testami lub próbnymi egzaminami, co daje możliwość sprawdzenia swoich aktualnych umiejętności.

Oczywiście podane tutaj informacje dotyczące podziału grup są tylko orientacyjną „ramówką”, według której rozłożony jest materiał dydaktyczny. W Germanitasie staramy się maksymalnie zindywidualizować zajęcia dobierając grupy w taki sposób, aby tempo ćwiczeń, dobór materiałów i metod odpowiadały każdemu niezależnie od zdolności językowych.