Zapisy

Do zapisów zapraszamy poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tel. 17 85 27 668
Telefon: 794 542 054
M@il: biuro@germanitas.pl