Fundacja CWM GERMANITAS

Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej GERMANITAS jest organizacją non-profit, której głównym celem jest organizowanie międzynarodowych programów edukacyjnych i szkoleniowych, wspieranie działalności przedsiębiorczej, rozwijanie lokalnych inicjatyw oraz działanie na rzecz integracji i adaptacji cudzoziemców, którzy przybywają do Polski.

Instytucja udziela pomocy i wsparcia polskim obywatelom chcącym zacząć współpracę z przedsiębiorcami za granicą, a także wspiera w wejściu na rynek pracy. Oferujemy wsparcie w zakresie językowym, pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i społecznych.

działalność-cwm-germaniatas

działalność-cwm-germaniatas2

działalność-cwm-germaniatas3

działalność-cwm-germaniatas4

działalność-cwm-germaniatas5Działalność CWM

Organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie jak warsztaty, szkolenia, targi, galerie, festiwale, spotkania i konferencje.

Wspieramy proces integracji i pomagamy cudzoziemcom w odnalezieniu się w nowym środowisku oraz w rozwijaniu swoich talentów i umiejętności.  Organizowane przez nas wydarzenia umożliwiają cudzoziemcom wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów.

Instytucja udziela pomocy i wsparcia polskim obywatelom chcącym zacząć współpracę z przedsiębiorcami za granicą, a także wspiera w wejściu na rynek pracy. Oferujemy wsparcie w zakresie językowym, pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i społecznych.

Współpraca

Skupiamy swoją działalność na współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, organizacjami wspierającymi biznes i NGO z różnych państw.

Nasza praca polega na szerokim zakresem działań, które mają na celu wspieranie i rozwijanie współpracy między różnymi podmiotami na arenie międzynarodowej.

Mogą to być między innymi: organizacja wspólnych projektów, konferencji, targów, szkoleń i warsztatów, wymiana doświadczeń i wiedzy, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnych inicjatyw. Zajmujemy się również pomocą w integracji i adaptacji cudzoziemców w Polsce, a także wspieraniem rozwijania umiejętności językowych i kulturowych, aby ułatwić im funkcjonowanie i integrację w nowym środowisku.

Konferencje

Targi i szkolenia

Warsztaty

Napisz do nas