Fundacja

Fundacja  Centrum Współpracy Międzynarodowej GERMANITAS

Jesteśmy organizacją non-profit, której głównym celem jest organizowanie międzynarodowych programów edukacyjnych i szkoleniowych, wspieranie działalności przedsiębiorczej, rozwijanie lokalnych inicjatyw oraz działanie na rzecz integracji i adaptacji cudzoziemców, którzy przybywają do Polski i potrzebują wsparcia w zakresie przystosowania się do nowego środowiska. Instytucja udziela pomocy i wsparcia polskim obywatelom chcącym zacząć współpracę z przedsiębiorcami za granicą, a także wspiera w wejściu na rynek pracy.Oferujemy wsparcie w zakresie językowym, pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i społecznych.

Skupiamy swoją działalność na współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi (wyższe uczelnie, szkoły zawodowe, centra edukacyjne), organizacjami wspierającymi biznes  i NGO z różnych państw oraz szerokim zakresem działań, które mają na celu wspieranie i rozwijanie współpracy między różnymi podmiotami na arenie międzynarodowej. Mogą to być między innymi: organizacja wspólnych projektów, konferencji, targów, szkoleń i warsztatów, wymiana doświadczeń i wiedzy, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i lokalnych inicjatyw. Zajmujemy się również pomocą w integracji i adaptacji cudzoziemców w Polsce, a także wspieraniem rozwijania umiejętności językowych i kulturowych, aby ułatwić im funkcjonowanie i integrację w nowym środowisku.

Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej GERMANITAS zajmuje się również organizowaniem różnego rodzaju wydarzeń, takie jak warsztaty, szkolenia, targi, galerie, festiwale, spotkania i konferencje, aby umożliwić cudzoziemcom wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów. W ten sposób fundacja może wspierać proces integracji i pomagać cudzoziemcom w odnalezieniu się w nowym środowisku oraz w rozwijaniu swoich talentów i umiejętności.

Docelowo Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej GERMANITAS, poprzez wspieranie cudzoziemców w osiągnięciu pełnej integracji w nowym środowisku oraz wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego, przyczynia się do tworzenia bardziej otwartego i przyjaznego środowiska dla osób, które przybywają z zagranicy do Polski w celach pobytowych, biznesowych czy edukacyjnych.